Welcome

Daglige horoskoper gør livet meget bedre!

Denne gang skal det handle om daglige horoskoper og så har jeg tænkt mig at skrive lidt om Tyskland for 70 år siden. Jeg vil prøve at beskrive hvordan, horoskoper rent faktisk var med til at ende 2. verdenskrig og så vil jeg sige en masse andet.

Daglige horoskoper

At Tyskland i slutningen af 30’erne økonomisk skulle lide under jøderne, er der intet der tyder på. Jøderne beskrives som et ganske ydmygt folk, som også historisk set har opført sig pænt. Om ikke andet var jøderne dygtige handlende, hvilket unægteligt var med til at styrke byernes lokaløkonomi ved at aktivere mange forskellige led forretnings- og beskæftigelsesmæssigt. Alle kilder peger i samme retning og det ser absolut ikke ud til, at jøderne skulle have udgjort en eller anden form for trussel mod tyskerne – hverken politisk, socialt eller økonomisk. At kalde jøden for en laverestående race giver ingen mening, når vi betragter vores kilder. Jøden har, hvis ikke det samme, mere af alt, som vi har. Det eneste jøderne ikke har, er deres eget land. At dette skulle stille dem lavere racemæssigt giver ingen mening. At jøderne ikke har deres eget land giver stor mening, når man tager situationen i Mellemøsten i betragtning, hvilket er en helt anden historie, som Tyskland, Frankrig og England har spillet enormt store roller i.

At jøderne er blevet forfulgt og dræbt igennem historien vides, men grunden herfor har jeg ikke været i stand til at finde. Jeg har læst artikler på nettet i flere dage for at finde en årsag, men den synes ikke at eksistere. Det eneste jeg kan falde tilbage på er jødernes utrolige tilpasningsevne og deres helt igennem suveræne sans for forretning. Jeg er efterladt med en fornemmelse af, at netop dette kan være årsagen til forfølgelsen, hvilket ville være utrolig tragisk. Hvis jøderne havde læst deres daglige horoskoper, havde det nok gået bedre til.

Jeg mener derfor ikke, at nazisterne vandt noget ved at forsøge at udrydde jøderne. ”Den endelige løsning”, der skulle effektivisere – eller rettere industrialisere folkedrabet ved at lade dem, der var i stand til det, arbejde sig ihjel, står nu tilbage som et ondskabsfuldt fugleskræmsel til alverdens skue. Efter min mening bør ikke kun Tyskland stilles til ansvar for hele denne absurd morbide hændelse, idet Tysklands politiske situation og befolkningens desperation, der førte den politiske hånd, var et produkt af de omstændigheder, der var tilfældet i starten af 1920’erne. Havde Tyskland ikke ligget under et så enormt pres, havde nationalsocialismen ikke kunnet finde sit fodfæste på samme vis. Om det var sket senere i en helt anden eller tredje afskygning, tør jeg ikke spå om, men med et større sammenhold de europæiske lande imellem, kunne hele fadæsen formentlig være undgået.

Om jøderne er en laverestående race afhænger primært af deres måde at tænke på. Dernæst deres evne til at overleve. Et religiøst folk, som aldrig har haft deres eget land – og stadig har været i stand til at overleve ganske gunstigt, alt taget i betragtning – bliver svært at kategorisere som en laverestående race. Netop det, at kunne klare sig ud mærkeligt i en sådan slags modgang gennem et par årtusinder, viser evnen til at overleve og til at kunne tilpasse sig. I bogen ”The Bell Curve” af Charles Murray bliver det dokumenteret ved et ret gennemgribende forsøg, at personer med jødisk oprindelse scorer hele 5 procentpoint højere i alle slags IQ-tests sat op imod amerikanere, der givet er nord- og vesteuropæisk af race. Dermed ser det ud som om, at jøderne rent faktisk har noget mellem ørerne. For at banke det sidste søm i kisten beskriver forsøget, at asiatiske personer har en IQ, der ligger hele 9 procentpoint højere end den amerikanske, hvilket igen sætter Adolf Hitlers påstande kraftigt på spidsen.