Welcome

Fældning af træer i Taastrup og Roskilde

Taastrup og Roskilde kommuner overvejer nu i fælleskab at udsende opgaver med fældning af træer i licitation. Det er ikke en konstellation der før er set, og flere iagttagere stiller sig tvivlende over for lovligheden i konceptet.

Fældning af træer for dyrt i Taastrup

Samarbejdet kom i stand, fordi Taastrup kommune gennem flere år ikke selv har haft kapacitet til at forestå al fældningen af kommunens træer. En udbudsrunde resulterede dog i så høje priser, at kommunen i givet fald lige så godt kunne ansætte ekstra mandskab, og det var jo i forvejen det man ønskede at undgå. Kommunen begrunder det med, at behovet for fældning af træer er meget svingende, og at det derfor ikke er hensigtsmæssig med et stort fastansat mandskab.

Fældning af træer også problematisk i Roskilde

I Roskilde kommune har man haft akkurat samme problemer og overvejelser, og ved et rent tilfælde mødtes de to borgmestre i andet ærinde, og ideen til et samarbejde kom på banen. ”Pointen er, at vi ved at sætte opgaverne i fælles licitation kan udbyde en langt større samlet opgave, og derved få bedre priser. Allerede nu ser planen ud til at lykkes, for den første fælles licitation har resulteret i et langt bedre tilbud på fældning af træer end tidligere.